เกาะไหง จองที่พักเกาะไหง ราคาถูก

เกาะไหง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสีขาวดังแป้งยาวตลอดแนวฝั่งตะวันออก ซี่งเป็นแหล่งกำบังคลื่นลมจากมหาสมุทรได้ดี เกาะไหงเป็นเขตรอยต่อของ จ.กระบี่ และตรัง เราจึงเลือกเดินทางได้ทั้งสองจังหวัด